#klaudiakirschner

“Photography is a way of feeling, of touching, of

loving. What you have caught on film is captured forever… It remembers little things, long after you have forgotten everything.”
Aaron Siskind


Spomienky, ktoré si pamätáme najčastejšie, sa nám dokážu vybaviť po dlhom čase na základe toho, že sa viažu na konkrétnu emóciu, ktorú sme počas daného momentu cítili. Fotografia, nám pomáha danú emóciu a moment zachytiť a zobraziť. Vytvárať ľúbezné príbehy je o zaznamenávaní histórie a spomienok. Aby to čo cítite v srdci, ste mohli aj vidieť.

Úspechy: 
* 1. miesto vo farebnej fotografii AMFO 2020 (okres)
* 1. miesto v čiernobielej fotografii AMFO 2020 (okres)
* 1. miesto Náš príbeh - krajská súťaž vrámci medzinárodného týždňa manželstva 2020
* 3. miesto vo farebnej fotografii AMFO 2019 (kraj)
* 3. miesto v čiernobielej fotografii AMFO 2019 (kraj)
* 2. miesto vo farebnej fotografii AMFO 2019 (okres)
* 2. miesto v čiernobielej fotografii AMFO 2019 (okres)
* 1. miesto vo farebnej fotografii AMFO 2018 (kraj)
* 2. miesto vo farebnej fotografii AMFO 2018 (okres)
* 2. miesto v medzinárodnej súťaži DIGIFOTO Galanta 2018
* 3. miesto v čiernobielej katagórií Fajná folklórna fotka 2018
* Čestné uznanie v čiernobielej fotografii AMFO 2017 (kraj)
* 1. miesto v čiernobielej fotografii AMFO 2017 (okres)
* 1. miesto vo farebnej fotografii AMFO 2017 (okres)
* 2. miesto vo farebnej fotografii AMFO 2016 (kraj)
* 1. miesto vo farebnej fotografii AMFO 2016 (okres)
* 1. miesto Deň fotografie vo Svite 2015
* Hlavná cena primátora mesta Svit 2015 
* Čestné uznanie v medzinárodnej súťaži DIGIFOTO Galanta 2015